Specjalizujemy się w robotach remontowych budynków i budowli. Wykonujemy remonty wewnątrz i na zewnątrz obiektów. Prowadzimy prace dociepleniowe ścian i dachów budynków wielorodzinnych dla Spółdzielni Mieszkaniowych, Wspólnot Mieszkaniowych i innych np. Politechnika Koszalińska na terenie byłego województwa słupskiego
i koszalińskiego. Prowadzimy prace w zakresie izolacji i odgrzybiania starych budowli i budynków, docieplenia stropodachów metodą wdmuchiwania wełny granulowanej tzw. metoda blow-in.

         Na zlecenie Inwestorów realizujemy budynki pod klucz. Zatrudniamy 36 pracowników fizycznych o wysokich kwalifikacjach zawodowych, związanych z firmą od początku działalności,
oraz 5 pracowników inżynieryjno-technicznych z uprawnieniami
oraz długoletnim stażem w zawodzie. Ponadto w okresie nasilenia robót budowlanych współpracujemy z dodatkowymi 20-toma pracownikami zatrudnianymi na ten okres. Firma jest zarejestrowana
i prowadzi działalność od 1993r.